Каква трявба да зднаете за осчетоводяването на IT компаниите?

IT бизнесСпоред спецификата на даден тип дейност се осъществява и финансовата ѝ отчетност. Работата на счетоводителите никак не е лесна, тъй като следва да настройват знанията и уменията си съобразно клиентите, които поверяват в ръцете им голяма част от административните ангажименти, засягащи бизнеса им. Тъй като софтуерните компании са едни от най-бързо развиващите се те представляват интерес за не малък процент предприемачи. Разбираемо е за да бъде задвижен механизма за работа да се приложат съответните механизми за прилагане на счетоводни услуги за IT компании. В случай, че ви предстои да развивате такъв бизнес не е без значение на коя финансово-правна кантора ще се доверите.

Избор на счетоводител

Главната дилема, която стои пред повечето IT компании е дали да назначат лица на трудов договор със счетоводни познания или пък да се приложат външни финансови услуги. Въпрос на сметки – това биха казали специалистите. Когато се касае за фирма с малък капацитет и работещи малък брой IT експерти то е повече от очевидно, че ефективна мярка за водене на счетоводството е в това да се изберат външни услуги.

Разбира се при големите компании, които имат и международно участие, разполагат с огромен капацитет от възможности и са назначени доста служители с различна сфера на компетентност има причина да бъдат използвани като част от екипа и да са на ежедневно разположение предвид обема от работа. преди всичко е необходима реална преценка на възможностите и капацитета на IT компанията за да се фокусирате върху онези аспекти финансови услуги, които биха били наистина от съществен принос за ефективното и коректно водене на счетоводните операции.

Накратко:

 • При големи компании има смисъл от назначаване на счетоводен отдел;
 • За фирми с малък обем на работа е приоритетна външната услуга;
 • Добре е да се направи преценка на разходите за административни дейности, които биха били подходящи според спецификата на дейността;
 • При избора на счетоводител без значение дали е външна услуга и ще бъде назначен на трудов договор е важна неговата компетентност относно счетоводството но софтуерни и IT продукти.

 

Имайте предвид, че от това какъв метод ще приложите за подсигуряване на финансовата отчетност на компанията ви зависи и дали ще успеете да постигнете пълна оптимизация на разходите.

Защо външна услуга

счетоводствоМного компании, които са назначили служител на трудов договор отчитат това като грешка. Причината е, че IT сектора е особено специфичен и когато има не малък процент чужди контрагенти е необходимо детайлно познаване на счетоводната политика на различните държави. Доста динамична е дейността, което предполага и прилагането на гъвкаво счетоводство. Имайте предвид, че когато става въпрос за такива услуги, които са тип виртуални, налице са служители, които са назначени от друга страна, а голяма част от клиентите ви са от страни извън Европейския съюз е добре да се използва външна счетоводна кантора, която е специализирана в такъв тип финансови дейности.

Такива услуги определено са определящо от гледна точка на:

 • Предоставяне на адекватни съвети и насоки за финансовото осчетоводяване на дейността;
 • Ефективно бива защитавани интересите ви пред контролни органи на НАП и НОИ;
 • Получавате качествено обслужване, благодарение на което имате на разположение коректно подаване на счетоводната информация към институциите;
 • Отчетността позволява лесно компанията ви да бъде оценена от потенциални партньори и инвеститори.

Очевидно е, че въпроса с избирането на счетоводна компания никак не е за пренебрегване. Има редица основания да се приложат най-високи правила за оптимизиране на разходите и коректно въвеждане на данни, касаещи счетоводството на IT компанията и нейните активи и пасиви. Поради това не ес колебайте да направите обстоен анализ на онези фирми, които са тясно специализирани в извършването на финансова отчетност именно на софтуерни фирми, тъй като това е гаранция, че ще бъдете изрядни пред закона.

Какво включва финансовата отчетност на IT компании?

Споделихме, че се касае за специфичен сектор. Щом сте предприели развитие на подобен вид бизнес то е очевидно, че няма как да неглижирате избора на счетоводна кантора. Самата финансова отчетност се отнася до:

 • Точно водене на записите за приходите и разходите на база издадени документи;
 • Осчетоводяване на активи. Такива са компютри, сървъри, софтуер както и друго оборудване, което се описва като запис в активите на компанията ви;
 • Начисляване на амортизации;
 • Данъчно облагане съобразно спазването на данъчните закони;
 • Управляване на договори и проекти, които са свързани с развитието на компанията;
 • Заплащане към служителите независимо от това дали са назначени на трудов или друг тип договор;
 • Редовно водене на финансова отчетност и изготвяне на справки, които показват до колко печеливша е компанията.

Не са за пренебрегване специализираните познания на счетоводните кантори по отношение на IT сектора. Не всяка фирма, която предоставя финансово-правни услуги може да ви гарантира добри резултати и коректно осчетоводяване съобразно спецификата на дейността ви. именно поради това ви съветваме да се доверите на Кей Енд Джи Файнанс ООД. Фирмата гарантира конфиденциалност, коректно и професионално отношение.