Основна техника,нужна за един стоматологичен кабинет

Медицинската техника е тази, с която винаги денталния лекар предприема необходимото лечение. Затова едни от най-използваните са стоматологични турбини. Това са онези неприятни за пациента машинки, които издават звук, който може да накара тялото ви да настръхне. Всъщност днес инструментариума на съвременния зъболекар включва доста иновативни технологии, които спомагат не само за физическото отстраняване на болката у пациента, но и се грижат за това той да не изпитва излишно безпокойство. Стоматологичните турбини се предлагат от водещи производители, които в световен мащаб покрива изискванията на дентарните специалисти. Немислимо е без такава апаратура да бъде обзаведен стоматологичния кабинет. Това са основни, важни и съществени елементи от общата практика на зъболекаря и това налага тяхното избиране да бъде изцяло прието като една инвестиция за успешна работа.twin power 45-700x700

Изключителна прецизност, надеждност и гарантиране на успешно лечение с помощта на стоматологични турбини успява да извърши стоматолога. Още първите модели турбини са били определени като един от най-ефективните инструменти в практиката на стоматолога. Днес те са технологично усъвършенствани, изключително тихи и качествени. Обикновено са част от денталния юнит и са едно от най-употребяваните от лекаря ви средства за почистване на мястото, което ще бъде лекувано. Стоматологичната турбина е изключително фин инструмент и зъболекаря трябва изключително внимателно да я използва. Предпазването от изпускане, удари и други механични действия могат да доведат до нарушаване на нейната работа. Затова прецизното и отговорно отношение на стоматолога към тази апаратура е особено важно.

Винаги след употребата на турбината тя трябва да бъде почистена и стерилизирана. Това е част от хигиената на стоматологичната услуга и имайте предвид, че при не старателно обслужване има голяма вероятност да бъдат предадени нелечими заболявания на друг пациент. Затова освен с каква турбина работи трябва да сте добре запознат и с хигиенните навици на стоматолога. Това всъщност се вижда още с влизането в кабинета и ако ви направи впечатление, че е доста вехто, немарливо и неподдържано е препоръчително да потърсите друг лекар по дентална медицина.

Друг също толкова важен момент за работата на стоматологичната турбина е нейното смазване. Съвета на производителите е след всяко стерилизиране на турбината ,както и смяна да бъде смазван със специализиран продукт елемента,който е свързващ към юнита. Това ще допринесе до по-дългата употреба на тази техника и няма да се налага да търсите механик за да я поправи. На практика това е един от съществените за работата на зъболекаря механизъм и затова е част от професионалната техника, която се използва в един стоматологичен кабинет.