Еднокорпусни плугове в помощ на земеделеца.

Плуговете са едно от доста полезните изобретения за последните няколко века. След технологичната революция се засилва неговата роля в земеделието. Плуговете стават един от двигателите на развитие на този отрасъл.Чрез плуговете е възможно да се извършва по-голямо разнообразие от селскостопанска работа, като например: оран, косене, засяване, засаждане окопаване и т.н. В миналото за всека една от тези дейности се е изисквал специален селскостопански инструмент. Тук възниква въпросът за това какво е по-изгодно да се купува от земеделците обикновено рало или определен вид плугове.09

Удачен избор е снабдяването с вид плугове със специален дизайн. В наши дни сред най-разпространените плугове, които се използват за оран са плугове с единичен двигател и роторни плугове.

Пример за специфичен вид са еднокорпусните плугове. Тези плугове притежават най-прост дизайн, като за тях е характерно наличие на огромен брой модификационни чертежи. Те са добро решение за земеделците, които не притежават необходимите умения да си сглобят собствен вид плугове, а въпреки това искат да повишат качеството и нивото на земеобработка. Изработката на плугове с единичен корпус не представлява никаква особена трудност. По тази причина няма нужда да се притежава специализирано оборудване и инструменти. Принципа на работа е, че маслото след разпределителя минава в разширителен съд като от там отива в бутилката на навеса като чрез хидравличен регулатор се поддържа опредереното налягане в цялата системата! И когато този вид плугове се забие на дълбоко или стигне до твърда почва, системата премества плуга на горе и обратно, ако сам излезе от горе или почне да оре по плитко тя се забива в земята. Това е едно от основните предимства на еднокорпусните плугове, затова трябва да се имат предвид при избор на подходящи плугове за определено стопанство.

Вида на затревяването също е от огромно значение. Колкото повече видове растителност има, толкова по трудно ще се справят плугове, които не са предвидени за специализирана обработка.
Разбира се на пазара се предлагат и други видове плугове, които също са масово използвани от земеделците. Можете да се запознаете с тях и теххните характеристики на http://mass.bg/.