За добри производствени практики обърнете внимание на избора на култиватор

Сектора “Земеделие” е сред най-неблагодарните. Разчитайки на благосклонността на природата все повече стопани, отглеждащи зърнени култури, трайни насаждения, зеленчуци търсят варианти за ефективни обработки с ниски производствени разходи. Няма спор, че от изключително значение е техниката  и прикачния инвентар, които се прилагат при провеждането на агротехническите мероприятия. Въпросът обаче е кой вид такава прикачна техник аби била наистина ефективна и широко приложима, независимо от естеството на отглежданите култури. Днес вниманието ви ще насочим към култиваторите, които наистина се ползват с респект и уважение от стопаните,които развиват професионално земеделие.

Култиватори от най-висок клас

Производителността е тази, която цели намаляването на разходите при провеждане на обработките на почвата. Днес множество българки фермери се доверяват на една българска компания, която разполага с решения максимално ефективни и достъпни. MASS.bg – култиватор, сеялки, плуг и други инвентарни пособия имат за цел да спомогнат за развитието на бранша и удовлетвореност на стопаните, които полагат неимоверни усилия за да оцелеят.земеделие

Култиваторите на MASS са изключително разумен избор, тъй като те са комплексното решение, което ще ви помогне в:

  • Намаляване на плевелите. Ефективността на култиваторите и завидна, тъй като те могат успешно да се приложат както при трайни насаждения така и при зърнено-житни култури;
  • Размесване на остатъците от реколтата с цел подобряване на хранителните запаси на почвата;
  • Торене и прилагане на препарати за растителна защита;
  • Разрохкване и аериране на почвата;
  • Раздробяване на буците пръст, образували се от дълбоката оран и т.нат.

Комплексната роля на култиваторите ги прави наистина предпочитан ресурс за почвени обработки. Решението да се изберат именно такива, произведени от българския бран MASS е провокирано от достъпните оферти за различните видове култиватори както и здравината на прикачния инвентар.

Намалете разходите за гориво, оптимизирайте производителността и изберете такива култиватори, които наистина ще надминат очакванията ви. Не случайно много фермери от балканите предпочетоха MASS, защото култиваторите са изключително здрави и функционални, без значение от типа на отглежданите земеделски култури.