Софийска вода с ясни предписания за това кой, кога и защо може да сменя водомери

Софийска вода АД е дружеството, което се грижи за водоподаването на животворната течност към всички домакинства в столицата и региона. Разбира се, за да може да се гарантира качеството на водата за битови нужди, да могат да се извършват ремонти и всякакви други инвестиции, които са необходими е важно потребителите да плащат коректно за това, което са ползвали. А отчитането на сумите, които се дължат става с помощта на водомери, които са задължителен компонент, монтиран на входа на всяка водопроводна инсталация на жилищните и нежилищните обекти. Какво трябва да знаят домакинствата, чиито водомери а повредени и не отчитат коректно показанията на консумираната от тях вода? Днес ще представим полезна информация, която е свързана с услугата на софийска вода смяна на водомери.

Предписания и изпълнение на ангажимента

Особеното при използването на вода за битови или индустриални нужди е, че на входа на инсталацията има поставен водомер, който отчита какво количество вода се използва от съответното дружество или домакинство. За целта от Софийска вода АД имат сключени договори за доставка, съобразно които се извършва контрол и отчитане на водата, която съответно се заплаща от консуматорите. В договора за абонамент се описват и действията на абонатите, които са определящи при повреда на водомер и необходимостта от извършване на смяна. Това, което е важно в случая е, че дружеството доставчик предоставя под изпълнението на ремонтните и монтажните работи на лицензирани водопроводни фирми, които имат право да извършват професионална смяна на водомерите, които са под контрола на софийска вода. И така самото дружество улеснява своите ангажименти както и тези на абонатите си, защото по този начин се извършват оптимално бързо всички онези дейности, които касаят демонтирането на стар и монтирането на нов водомер.

Няма нужда да четете договора си със Софийска вода АД, който се състои от 20 страници за да разберете, че:

 • Смяната можете да възложите на лицензиран водопроводчик;
 • Услугата за подмяната е за ваша сметка;
 • Ползването на вода се заплаща на база правилно работещ водомер;
 • Смяната и узаконяването е изцяло ангажимент на наетата лицензирана фирма или водопроводчик.

Лесно ли се извършва смяната на водомера

Подмяната на водомерите е услуга, която изисква отговорно и професионално отношение. Точно затова като абонат, който живее в София и ползва вода за битови или промишлени нужди е добре да знаете, че процеса на смяна на дефектирал водомер няма да ви отнеме кой знае колко време. всъщност само едно телефонно обаждане ви дели от това да се възползвате от професионално компетентни и коректни екипи, които в рамките на 20-тина минути ще решат проблема с неработещия водомер. Как?Водомер

Стъпките и етапите за провеждане на такъв тип ремонтни работи наистина са елементарни. Сигурно много от вас дори ще могат и ами да сменят неработещия уред с нов, но с оглед спазване на предписанията на Софийска вода АД е важно да отбележим, че наистина няма как да не се съобразим с тях и да възложим на професионален и компетентен екип изпълнението по смяната.

Ето какво ще направят в дома ви водопроводчиците с лиценз:

 • Спиране на водата в жилището;
 • Отстраняване на водомера, който е дефектен;
 • Почистват се тръбите от наноси и други възпрепятстващи монтажа чужди тела;
 • При необходимост се подменят фитинги и връзки;
 • Монтира се нов водомер;
 • Тества се;
 • Пломбира се и се узаконява.

По време на изпълнение на задачите водопроводчиците издават протокол, в който се описват ясно всички нужни на доставчика показания за отчисляване на единия водомер и зачисляването на новия. Все пак всеки потребител би желал да получава коректни сметки, които да заплаща според това какво е потребил.