По препоръка на успелите фермери представяме култиваторите MASS

Качеството и количеството на реколтата са най-важни за фермерите. Но за да се постигнат задоволителни резултати и такива, които да надвишат очакванията Ви е нужен подбор на правилна техника. Без верни помощници, които да оптимизират разходите и да улеснят работата Ви няма как да се достигне онази висока производителност и ефективност. Днес ще представим култиваторите MASS – изборът, на който заложиха голям процент от българските земеделски стопани. С какво всъщност тези култиватори се отличават от останалите, които се предлагат на пазара? Предимствата най вече откриваме в здравината и качеството на култивиращия инвентар. Тъй като тази агротехническа дейност е много практична и измества редица други операции, с които се подготвя земния слой за сеитба инвестицията е повече от оправдана. Въпросът е не на коя марка, а на кой модел да заложите. Ако имате колебания можете да се запознаете подробно с разнообразието на mass.bg/култиватори.култиватори

Производството на висококачествена техника не се отдава на всеки. Затова и култиваторите с марка MASS нямат сериозна конкуренция. Заради добрите характеристики и спецификации на инвентара българските фермери са засвидетелствали своето доверие към машините и прикачния инвентар, който наистина се отличава със своята висока производителност и благоприятни резултати. За разрохкване на почвата, отстраняване на плевелната растителност, аериране и спомагане за отводняването при проливни дъждове култиваторите разполагат с достатъчно качества за да подобрят състоянието на почвата и да подобрят нейното плодородие.

Всеки опитен земеделски стопанин ще ви каже, че за да изберете перфектния култиватор първо е нужно да имате предвид характеристиката на почвата. Всеки район се отличава с ниво на влажност, състав и други показатели. За да намерите идеалното решение за обработките и на вашето поле се консултирайте с професионалните консултанти на MASS, които ще ви насочат към култиватора, който да е най-ефективен съобразно нуждите Ви. Следва размера на тялото. Обикновено в зависимост от това дали се култивират трайни насаждения или пък друг тип терени е добре да изберете такъв размер, който да е възможно най-рентабилен. Ако тялото е твърде голямо то може да не е приложимо за междуредието на лозовите масиви. Затова ширината на тялото е от особено значение за това да има коректно извършени действия, които да не пречат и нараняват корените стеблата и корените на културите.

Култиватори с пружини, S-образни, стърнищни и други продуктивни и улесняващи работата ви инвентар ще откриете в сайта на MASS – избора на разумния фермер, който знае, че инвестицията в качествена машина и съоръжения са основен мотив за земеделие по европейски правила.