Каква е ролята на ползването на услугата митническо складиране?

Един от режимите, които често се използват във външнотърговските отношения е така нареченото митническо складиране. Изключително удобство се предоставя на търговците, които на практика не разполагат със собствени складови помещения, а същевременно с това стоката следва да бъде максимално защитена от кражби, посегателства и други увреждащи я действия от страна на трети лица. Имайки предвид, че са изключително много компаниите, предлагащи митническо представителство, спедиция и логистика то следва въпроса дали всяка една от тях би могла да ни осигури и митнически склад, в който да бъдат за известен период от време съхранени определени товари.складове

Но не всички чужди стоки, които са обект на митнически режими, съгласно българското законодателство могат да попаднат и да се възползват от ползването на митнически склад. Това са на практика само онези стоки, които не подлежат на облагане с митни сборове или пък са част от търговската политика. При тях има опция за отлагане на плащания на нетарифни мерки, което им дава право да се подвизават в митническите складове.

Основен приоритет за вносителите на такива стоки е факта, че могат да ги изтеглят от складовете на етапи, а не еднократно. Освен това по този начин си осигуряват наистина висока защита както и изключително сигурно и гарантирано обслужване. Митническите складове са обект както на физическа така и дистанционна охрана, което всъщност е предпоставка да се избегнат всякакви мерки за потенциално увреждане на стоките, съхранявани в тях. Достъпа и контрола до съответните товари и строг и не могат неоторизирани лица да разполагат  достъп до който и да било сектор и стоки без това да стане със знанието на митническите служители и собствениците на складовете. Точно това прави митническите складове едни от най-сигурните и надеждни решения за съхраняване на товар, който пристига в страната и неговото освобождаване може да се отложи за по-късен етап, а не в настоящия момент.

Международните търговски отношения са сложен комплекс от ползването на разнообразни услуги, включително митническо представителство, ползване на митнически склад, спедиторски дейности и други. Въпрос на правилен избор на компания, разполагаща с целия този потенциал е да изберете именно партньорство, което напълно да отговори на вашите високи изисквания и критерии. А бизнеса безспорно се нуждае от добри практики в лицето на партньори, предлагащи гъвкави решения, качествено обслужване и най-добри цени. Ние избрахме Униспед – утвърдена и гарантирана компания, която доставя на вносители и износители най-добри условия за осигуряване на търговски отношения, сигурност за стоките и тяхното документално оформление, съобразно съответния митнически режим.